Skai og møbelstoffer :

Stort utvalg av alle typer møbelstoffer. Polyesterfiber (møbelvatt) til polstring.